Skip links

Контакт

Преку оваа страница лесно и едноставно контактирајте го фестивалот Поточиња

Детски фестивал „ПОТОЧИЊА“

Детскиот фестивал “Поточиња” им овозможува на децата преку песна да зачекорат во светот на семејството, училиштето, градинката, здравите навики, толеранцијата, природата, екологијата, бајките, сказните.

Тел. 072-210660

Следи не на социјалните мрежи

Нашето поштенско сандаче