Skip links

Минати изданија

 

Минати изданија на Поточиња

Детскиот фестивал “Поточиња” на македонската сцена за прв пат се појави во 2004 година. Своето прво издание го имаше во Универзалната сала во Скопје и со своите песни за кратко време ги освои срцата на најмалите љубители на музиката. Секоја година редовно со своето одржување ја најавува пролетта.

Поточиња 2022

18 и 19-ти Јуни, Македонска Филхармонија

Поточиња 2022

Поточиња 2022

18 и 19 јуни во Македонска Филхармонија

Поточиња 2021

Снимено во студиски амбиент

Поточиња 2021

Поточиња 2021

Снимање во студиски амбиент

Поточиња 2020

Снимено во студиски амбиент

Поточиња 2020

Поточиња 2020

Снимање во студиски амбиент

Поточиња 2019

30. и 31. Март Македонска Опера и Балет

Поточиња 2019

Поточиња 2019

30. и 31. Март Македонска Опера и Балет

Поточиња 2018

24 - 25 Март

Поточиња 2018

Поточиња 2018

24 - 25 Март

Поточиња 2017

8 - 9 април Македонска опера и Балет

Поточиња 2017

Поточиња 2017

8 - 9 април Македонска опера и Балет

Поточиња 2016

26 и 27 Март, Македонска Опера и Балет

Поточиња 2016

Поточиња 2016

26 и 27 Март, Македонска Опера и Балет

Поточиња 2015

04 и 05 април, Македонска Опера и Балет

Поточиња 2015

Поточиња 2015

04 и 05 април, Македонска Опера и Балет